Keuring rioleringen

Vanaf 1 juli 2011 is deze verplichte keuring van van toepassing op:

  • Nieuwbouw : alvorens men wenst aan te sluiten op de riolering dient er een keuring uitgevoerd te worden.
  • Bij verbouwingen : bij belangrijke wijzigingen stelt zich een keuring op.
  • Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting voor afkoppeling op privé domein, conform Vlarem II.
  • Op verzoek door bevoegde instanties na vaststelling van een inbreuk.

Deze keuring moet voorkomen dat er verkeerde aansluitingen worden gemaakt op het privé-domein met de negatieve gevolgen voor de bewoners.

Belangrijk hierbij is dat RWA (Regen Water Afvoer) en DWA (Droog Water Afvoer) goed gescheiden zijn alsook correct en apart kunnen aangesloten worden op de riolering in de straat. Ook voor de afvoer van het RWA gelden regels zoals regelwaterput (wat met de overloop), verplichte infiltratie (kan dit, welke oppervlakte of welk volume) of vertraagde afvoer (hoeveel liters/seconde).

Als gecertificeerd keurder wensen wij u dan ook vanaf de beginfase bij te staan zodat alles correct, vlot en eenvoudig zou kunnen gebeuren.