Veiligheidscoördinatie

Voor nieuwbouw en renovatie is de veiligheidscoördinatie wettelijk vereist voor bouwprojecten, en dit vanaf het ogenblik dat meer dan 1 aannemer tijdens het volledige bouwproces werken zullen uitvoeren (een onderaannemer wordt eveneens beschouwd als een aparte aannemer).

De bouwprojecten zijn ingedeeld in categorieën (minder of meer dan 500 m², minder of meer dan 2.500.000 €, ...) en hiervan is het afhankelijk welk type van veiligheidscoördinatie van toepassing is op het project. SAFE CONSTRUCT coördineert alle types van bouwprojecten.

Belangrijk om weten is dat de veiligheidscoördinator dient aangesteld te worden vanaf de ontwerpfase, met als bedoeling dan reeds adviezen te geven en deze dan tijdig door te geven aan de aannemers. Onze adviezen zijn niet alleen om op een veilige manier een bouwwerk te realiseren, maar ook om later in een gezond gebouw te werken of te wonen en om op een veilige manier onderhouds- en herstellingswerken te kunnen uitvoeren.

Het idee dat de bouwheer op kosten gejaagd wordt door een veiligheidscoördinator, die enkel het veilig werken van de aannemers controleert, is in dit opzicht een misvatting.

Onze meerwaarde voor de bouwheer zit in het feit dat wij veel aandacht schenken aan de kleine dingen die rechtstreeks voor hem belangrijk zijn, en verzorgt op een correcte en efficiënte wijze de ontwerp- en verwezenlijkingsfase met :

  • het opstellen en aanpassen van het veiligheids- & gezondheidsplan
  • het adviseren bij het analyseren van offertes
  • het uitvoeren van werfbezoeken
  • de contacten met de bouwheer, de architect en de aannemers op de werf
  • het aanpassen van de dossiers en documenten
  • de overdracht van de vereiste documenten aan de eindfase van het project

In dit document vindt u een beschrijving van wat een bouwheer dient te ondernemen voor een bouwproject. LINK PDF